Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

X. Luri: "L’espai al cinema: ficció i realitat"

Xerrades Xerrades en centres educatius

1 boaQRybwylKpJMrYC7-GFw.gif


A càrrec de: Xavi Luri (ICCUB (IEEC-UB)

Data: 29/01/2019 Hora: 19:00

Context: Programa TOC-TOC de la Universitat de Barcelona

Lloc: Biblioteca Xavier Berenguel (Barcelona)Resum:

Contrastem la conquesta de l’espai tal com apareix a les pel·lícules amb la realitat científica de l’exploració de l’espai.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl