Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

X. Luri:

Hi ha vida intel·ligent fora de la Terra?

Astronomía en la radio y la TV

mŕxim
  • Fecha: 03/02/2019
  • A cargo de: Xavier Luri, Institut de Cičncies del Cosmos (ICCUB [IEEC-UB])
  • Programa: "Són 4 dies. Secció cičncia" Rŕdio 4

Enlace con el programa (3a hora) (catalán)

Entrevista con Xavier Luri y Eli Prats, miembros de Big Vang Cičncia, sobre la possibilidad de existencia de civilizaciones extraterrestres.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl