More topic actionsEdit   Attach

Entrevista a Xavi Luri al "Presència" del Punt avui

màxim

08/01/2017

Entrevista amb l'investigador de l'ICCUB Xavier Luri al suplement "Presència" del diari "Punt Avui".

En l'entrevista parla de la missió espacial Gaia i també de la divulgació científica .

PDF de l'entrevista

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl