Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

X. Luri: "La matèria fosca"

Xerrades

Xerrades en centres educatius

XFosca.jpg


A càrrec de: X. Luri [ICCUB(IEEC-UB)]

Data: 18/10/2018 i 25/10/2018

Hora: 11:20

Context: TOC-TOC La UB divulga

Lloc: INS l’Alzina

Xerrada dirigida al públic escolar, tancada al públic general

Resum:

Què és la matèria fosca? Si no la veiem, com és que en podem parlar? Una revisió dels fonaments observacionals d’aquest concepte i l’estat actual del seu coneixement. La matèria fosca representa aproximadament un 80% de la matèria de l’Univers i és invisible als detectors habituals, i encara que la seva existència està àmpliament consensuada pels científics, no ha pogut ser encara detectada en laboratoris terrestres.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl