Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

X. Luri: "L’espai al cinema: ficció i realitat"

Talks Talks in educative centres

1 boaQRybwylKpJMrYC7-GFw.gif


By: Xavi Luri (ICCUB (IEEC-UB)

Date: 17/07/2019 Time: 18:30

Context: TOC-TOC - Universitat de Barcelona

Place: Biblioteca Carles Rahola (Girona)

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl