Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

X. Luri: "Calendaris, la dimensió del temps"

Conferencias

Charlas en centros educativos

calendc3a1rio-de-360-dias.jpg


A cargo de: X. Luri [ICCUB(IEEC-UB)]

Fecha: 04/04/2019

Hora: 20:00-21:30

Contexto: Ciclo “Fronteres del coneixement: diversitat i interrelacions de la cičncia”

Ubicación: Casa de la Cultura de Sant Cugat

Web 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl