Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

X. Luri: "Calendaris, la dimensió del temps"

Talks

Talks in educational centres

calendc3a1rio-de-360-dias.jpg


By: X. Luri [ICCUB(IEEC-UB)]

Date: 04/04/2019

Time: 20:00-21:30

Context: Conference series “Fronteres del coneixement: diversitat i interrelacions de la cičncia”

Place: Casa de la Cultura de Sant Cugat

Web 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl