Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

X. Luri: "Exoplanetes i la possibilitat de vida extraterrestre"

Charlas
Charlas en centros educativos

Artists impression of Proxima Centauri b shown hypothetically as an arid rocky super-earth.jpg

Imagen: Ilustración artística del exoplaneta Prňxima Centauri b (ESO/M. Kornmesser)

A cargo de: X. Luri - (ICCUB (IEEC-UB))

Fecha: 01/06/2017

Hora: - 20:00

Sitio: Museo de Sant Cugat

Marco: Cosmos Vida

Organiza: Associació Astronňmica Sant Cugat Valldoreix (AASCV)

Web: http://www.astronomia.cat/agenda/cosmos-vida-2017-31/:
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl