Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

VIDEOS

Cosmologia

2015 Mostra de vídeos científics. La ciència de la llum (Any Internacional de la llum) (catalan)

llum taula.jpg
" La ciència de la llum. Taula rodona"

llum estels.jpg
"La ciència de la llum. La llum que ens parla dels estels"

The University answers (cat/ cast/ ang)

universitat solar.jpg
" The University answers. How does Solar Activity affect us?"

La missió Gaia

IG vodcast 600.jpg
"Charting de Galaxy- From Hipparcos to Gaia" (cat/cast/eng)

participacion espaola.jpg
"Spanish participation" (cat/cast/eng)

missio Gaia.jpg
"La missió Gaia" (cat/cast) 04/04/201,4 (UBtv)

1a Jornada d'Investigadors Predoctorals Interdisciplinària (JIPI) (English)

bholes shapes.jpg
"Black holes with different shapes". Marina Martínez. 7/02/2013 (UBtv)

bholes dimensions.jpg
Black holes in higher dimensions. Adriana Di Dato.7/02/2013 (UBtv)

Observant l'Univers: un viatge per l'espai i el temps. Taula rodona (2009. UB) (Catalan)

observant taula.jpg
"Observant l'Univers: un viatge per l'espai i el temps. Taula rodona"

observant clip.jpg
"Observant l'Univers: un viatge per l'espai i el temps "(clip)

2009 Doce Miradas al Universo (Spanish)

arqueoastronomia pasado.jpg
Arqueoastronomía: La astronomía de nuestro pasado

sol dia.jpg
El Sol: Energía 24 horas al día

planetologia mercurio.jpg
Planetología: De Mercurio a los exoplanetas

màxim
Cuerpos menores: Nuestros vecinos viajeros

estrellas brillar.jpg
Estrellas: Vivir para brillar

radioastronomia frio.jpg
Radioastronomía: El Universo frío

màxim
Galaxias: Las piezas del Universo

espacio frontera.jpg
El espacio: La última frontera

altas violento.jpg
Altas energías: El Universo más violento

cosmologia todo.jpg
Cosmología: La ciencia del todo

astrobiologia cosmos.jpg
Astrobiología: Vida en el cosmos

màxim
El trabajo de astrónomo: Conocer el Cosmos

"Astrofísica: Explorant l'Univers. Mostra de vídeo científic" (Catalan). (2005)

astrofisica explorant.jpg
Astrofísica: Explorant l'Univers

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl