Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

Tallers i fires

Més activitats

2018

màxim
Anàlisi de dades astronòmiques per a aplicacions creatives",
15/06/2018
Festival Sónar

màxim
"IV Festa de la Ciència UB, 2018",
11/05/2018
Edifici històric de la Universitat de Barcelona

màxim
Taller d'astronomia: 'Constel·lacions en 3D',
27/04/2018
Activitat per escola

màxim
Experiments de Física 2018,
22/01/2018-02/02/2018
Facultat de Física
Universitat de Barcelona

2017

màxim
"Festa de la Ciència UB 2017",
12/02/2017
Edifici històric de la Universitat de Barcelona

màxim
"Saló de l'Ensenyament 2017",
22-26/03/2017
Fira de Montjuïc
Barcelona

màxim
"Experiments de Física per estudiants",
01/03/2017
Facultat de Física
Universitat de Barcelona

màxim
Experiments de Física,
23/01/2017-03/02/2017
Facultat de Física
Universitat de Barcelona

2016

FestaCienciaBarcelona.jpg
Taller ALADIN LITE i microxerrades, 18/06/2016
Festa de la Ciència, Barcelona
salo2016.jpg
Activitats al Saló de l'ensenyament
(09-13/03/2016)

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl