Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

L'ASTRONOMIA A LA RADIO

Recursos docents

2015

juliol - agost 2015

Sopa d'estrelles

sopadestrelles.jpg

Sopa d'estrelles: secció d'astronomia a "el matí de Catalunya Radio.


Per: J.M. Carrasco i X. Luri
Data/Hora: els divendres de juliol-agost 2015 / de 10:30 a 11:00 am
Enllaç: 1r programa, a partir del minut 29:14

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl