Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

L'astronomia a Physis 2016

Physis 2016 ( 13 -17 juny de 2016)


Activitats d'astronomia al campus d'estiu Physis 2016 (13 -17 juny de 2016):

fisica physis16.jpg

Conferències plenàries:

- Cosmologia 101: un univers en continu creixement (15/06/2016)

a càrrec de: Dr.Josep M Solanes

- Ones gravitatòries _(17/06/2016)_

a càrrec de: Dr. Roberto Emparan

Lloc:Aula Magna "Enric Casassas"

Hora: de 9.30 a 10.30 ho

Activitats pràctiques:

"Astronomia: explorant l'univers"

Guiades per José Luís Bernal, Víctor Moreno de la Cita, Ignasi Pérez-Ràfols, i Núria Torres

Dia/Hora: de dilluns a divendres, d'11.00 a 13.30 hores

Lloc: Laboratoris facultat de física

Amb l'objectiu d'apropar la física als estudiants preuniversitaris, la facultat de Física de la Universitat de Barcelona organitza el seu habitual Campus d'Estiu de Física "Physis" per a estudiants de 1r de Batxillerat, que enguany arriba a la seva vuitena edició.
Physis 2016 consta de cinc sessions matinals en què els participants assisteixen a conferències de divulgació plenàries i realitzen pràctiques amb participació activa en grups reduïts dins els laboratoris del nostre centre. Totes les activitats programades aborden temes de màxima actualitat dels camps de la meteorologia i climatologia, astrofísica i cosmologia, partícules elementals, relativitat, quàntica, nous materials, superconductivitat, estat sòlid, tecnologia electrònica, etc

El programa del campus es desenvolupat de forma exclusiva per professorat dels diferents departaments i instituts de recerca de la Facultat de Física de la UB, sota la coordinació de l’equip deganal.
Preinscripció: 2-27 de maig 2016

http://www.ub.edu/futursinousestudiants/physis.html
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl