Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

MONOGRAPHS

mŕxim
New monograph:
"El temps no és el que sembla", E. Salvador, Revista l'Atzavara, (2019)

mŕxim
"An asteroid coming from a distant star is visiting the Solar System"

mŕxim
"L’obra lul·liana i la cičncia moderna"
(Catalan)

transitve12.jpg
Transits

Images Perseid Meteor Shower3.jpg
"Les pluges d'estels"
(pdf, catalan)

Aurores 9.jpg
Northern Lights

Artista-Ottavio-Leoni-424.jpg
"Galileo Galilei: 400 aniversari de les primeres observacions del cel amb telescopi"
(pdf, catalan)

reloj-735x400.jpg
"La mesura del temps"
(pdf, catalan)

Crater.jpg
"Gravetat i col.lisions:
quins cossos poden xocar amb nosaltres ? "
(pdf, catalan)

400 408 giotto.jpg
The Star of Bethlehem

250px-Gregory XIII.jpg
El calendario cristiano o occidental
(catalan and spanish versions)

Missions.jpg
Space Missions:
Gaia, ExoMars, Rosseta, Juno, Curiosity, New Horizons

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl