Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versiķ a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

Catalā Castellano English

Monografies

L'Estel de Nadal
Anālisi detallada, fonamentada en els treballs de l'astrofísic Mark R. Kidger, dels possibles fenōmens astronōmics que, per la seva naturalesa i cronologia, poden explicar l'estranya apariciķ d'un brillant estel que, segons explica l'Evangeli, guiā els Reis Mags d'Orient cap al lloc de naixement del Messies.
Cālcul de la distāncia Terra-Sol a partir d'observacions efectuades en ocasiķ d'un trānsit de Venus
Al llarg de bona part de la histōria de l'astronomia moderna, les observacions dels trānsits de Venus, uns dels fenōmens més extraordinaris - per poc freqüents - de l'astronomia, foren la millor manera de determinar la distāncia que ens separa del Sol. Per aquesta raķ, els paīsos occidentals emprengueren costoses expedicions destinades a dur a terme les observacions oportunes. En aquest article s'explica detalladament un dels mčtodes possibles per a efectuar aquest cālcul, amb les simplificacions necessāries per tal que pugui ésser entčs pels lectors no especialitzats. Es requereixen, no obstants, coneixements bāsics de trigonometria i geometria.
Histōria dels trānsits
Article sobre com van ésser descoberts els trānsits planetaris i sobre com els astrōnoms han aconseguit obtenir informaciķ a partir del mateixos al llarg dels darrers segles.
El calendari cristiā o occidental
Article sobre l'evoluciķ del calendari que es fa servir actualment en el mķn occidental, el calendari gregoriā. Es fa un recorregut complet des del primer calendari solar que coneixem, l'egipci, fins al que tenim avui, passant fonamentalment per la importantíssima reforma que suposā el calendari juliā.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl