More topic actions...Edit   Attach

Monografies

màxim
"Un asteroide provinent d’una estrella llunyana visita el Sistema Solar"

màxim
L’obra lul·liana i la ciència moderna
(català)

transitve12.jpg
Els trànsits

Images Perseid Meteor Shower3.jpg
Les pluges d'estels
(pdf, català)

Aurores 9.jpg
Aurores polars

Artista-Ottavio-Leoni-424.jpg
Galileo Galilei: 400 aniversari de les primeres observacions del cel amb telescopi
(pdf, català)

reloj-735x400.jpg
La mesura del temps
(pdf, català)

Crater.jpg
Gravetat i col.lisions:
quins cossos poden xocar amb nosaltres ?
(pdf, català)

400 408 giotto.jpg
Què va ser l'estel de Nadal?

250px-Gregory XIII.jpg
El calendari cristià o occidental

Missions.jpg
Missions espacials:
Gaia, ExoMars, Rosseta, Juno, Curiosity, New Horizons

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl