Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versiķ a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

Monografies

transitve12.jpg
Els trānsits

Images Perseid Meteor Shower3.jpg
Les pluges d'estels
(pdf, catalā)

Aurores 9.jpg
Aurores polars

Artista-Ottavio-Leoni-424.jpg
Galileo Galilei: 400 aniversari de les primeres observacions del cel amb telescopi
(pdf, catalā)

reloj-735x400.jpg
La mesura del temps
(pdf, catalā)

Crater.jpg
Gravetat i col.lisions:
quins cossos poden xocar amb nosaltres ?
(pdf, catalā)

400 408 giotto.jpg
Quč va ser l'estel de Nadal?

250px-Gregory XIII.jpg
El calendari cristiā o occidental

Gaia-gal2.jpg
Missions espacials: Gaia

msl20110602 PIA14175-br.jpg
Missions espacials: Curiosity

NewHorizonsatPluto.jpg
Missions espacials: New Horizons

Rosetta at comet large.jpg
Missions espacials: Rosetta

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl