More topic actionsEdit   Attach

Monografies

màxim
"El temps no és el que sembla", E. Salvador, Revista l'Atzavara, (2019)

màxim
"Un asteroide provinent d’una estrella llunyana visita el Sistema Solar"

màxim
L’obra lul·liana i la ciència moderna
(català)

transitve12.jpg
Els trànsits

Images Perseid Meteor Shower3.jpg
Les pluges d'estels
(pdf, català)

Aurores 9.jpg
Aurores polars

Artista-Ottavio-Leoni-424.jpg
Galileo Galilei: 400 aniversari de les primeres observacions del cel amb telescopi
(pdf, català)

reloj-735x400.jpg
La mesura del temps
(pdf, català)

Crater.jpg
Gravetat i col.lisions:
quins cossos poden xocar amb nosaltres ?
(pdf, català)

400 408 giotto.jpg
Què va ser l'estel de Nadal?

250px-Gregory XIII.jpg
El calendari cristià o occidental

Missions.jpg
Missions espacials:
Gaia, ExoMars, Rosseta, Juno, Curiosity, New Horizons

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl