More topic actionsEdit   Attach

Astronomy outreach
of the Institute of Cosmos Sciences and the Department of Quantum Physics and Astrophysics of the University of Barcelona

406959 PD7YNJ 358 02.jpg
Talk:
“La Galàxia on vivim”,
C. Jordi
Escola Pública Sagrada Família, Barcelona
22/02/2019

ciencia y genero 8.jpg
Talk:
"Estancada la equidad de género en la Sociedad Española de Astronomía"
F. Figueras, Jornadas Ciencia y Género, Uni. València (05/03/2019)

IMG 3921web.jpg
Astronomy at the Nadal Observatory. Talk and stargazing
J.M. Carrasco, E. Masana (15/03/2019)

Cosmos Carrasco.jpg
Book:
"Cosmos. Una inmersión rápida”
José Manuel Carrasco,Tibidabo ediciones
21/01/2019

màxim
New monograph:
"El temps no és el que sembla", E. Salvador, Revista l'Atzavara, (2019)

màxim
"Servipartícules, a new outreach portal from ICCUB"

+ Activities
Apps
AppIcon 72.jpg
Eclipsi2 ca.png
Travelling exhibitions google-calendar-icon-17519.png Calendar

01 Title ca 1000.jpg
Exhibition "Viatge cap a l'univers fosc"

fettu patchCat.jpg
Exhibition "De la Terra a l'Univers"

Logoamb.jpg
Exhibition "Amb A d'AstrònomA"

plafo0 vf72 200.jpg
Exhibition "Les distàncies còsmiques"

Intro cor.jpg
Exhibition "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"
3 possibles itineraries

TelescopiCatala Catala.jpg
Exhibition "Telescopi Assumpció Català"

expos ICCUB RGB.jpg
Other exhibitions managed by ICCUB-FQA

_

______ _

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl