More topic actionsEdit   Attach

Recent Changes in ServiAstro Web retrieved at 01:35 (GMT)

Enlaces: Astronom...
Links: Amateur Astronomy in Catalonia News about astronomy Professional organisms and societies Observatories Solar System Observation of...
Descobreixen 83 forats negres supermassius a l`Univers primigeni Not...
Curs 2019: Astronomia: els secrets de l`Univers Cursos i tallers Idioma curs: catal...
N. Torres: `Mujeres que miran alto` Talks Talks in educational centres By: N...
N. Torres: `Mujeres que miran alto` Conferencias Charlas en centros educativos A cargo de: N...
N. Torres: `Mujeres que miran alto` Xerrades Xerrades en centres educatius A c...
X. Luri: `Calendaris, la dimensi...
`Promoure la divulgaci...
`Promoure la divulgaci...
X. Luri: `Calendaris, la dimensi...
X. Luri: `Calendaris, la dimensi...
C. Jordi: `La creaci...
Recursos per a prim...
Recursos para primaria Volver ApEA (ES) Astronom...
Curs 2018: Astronomia: els secrets de l`Univers Cursos i tallers Idioma curs: catal...
Recursos docentes La astronom...
Recursos docents L`astronomia als mitjans Cursos d`astronomia Llibres V...
Descubiertos 83 agujeros negros supermasivos en el Universo primigenio Noticias en la web de la UB Recreaci...
Astronomers discover 83 supermassive black holes in the early universe News on UB website An artist impression of a quasar. A SMBH sits at the center, and the gravitational...
E. Salvador: `Formaci...
X. Luri: La conquesta de l`espai al cinema Astronomy on the Radio and TV Date : 17/03/2019 By : Xavier Luri, Institut de Ci...
X. Luri: La conquesta de l`espai al cinema Astronomia a la r...
X. Luri: `La conquesta de l`espai al cinema` Astronom...
X. Luri: Hi ha vida intel...
La profesora Licia Verde ha sido galardonada con el premio 2019 Lodewijk Woltjer Lecture (14/03/2019) Licia Verde El premio 2019 Lodewijk Woltjer Lecture...
Prof. Licia Verde is awarded the 2019 Lodewijk Woltjer Lecture (14/03/2019) Licia Verde The 2019 Lodewijk Woltjer Lecture is awarded to Prof. Licia...
Adeu, Jordi Torra. Catedr...
Astronomy in the Nadal observatory. Talk and stargazing. Talks Talks in educative centres CANCELLED Participate : Eduard Masana, J.M. Carrasco ICCUB(IEEC...
Tarde de astronom...
Tarda d`astronomia a l`observatori Nadal. Xerrada i observaci...
Els tallers `Gaia: la gal...
F. Figueras: Estancada la equidad de g...
The article `El primer mapa 3D de la V...
Publicado el art...
L`article `El primer mapa 3D de la V...
Repensando todo lo que pensamos que sab...
Visit of BAU students to ICCUB Talks Talks in educative centres Participants : Eduard Masana, Juan Trenado Date: 28/02/2019 Time: 17:10 18:30 Place...
Visita de los alumnos de la BAU al ICCUB Conferencias Charlas en centros educativos Participantes : Eduard Masana, Juan Trenado Fecha: 28/02/2019 Hora...
Visita dels alumnes de la BAU a l`ICCUB Xerrades Xerrades a centres educatius Participants : Eduard Masana, Juan Trenado Data: 28/02/2019 Hora: 17:...
Renowned astrophysicist Jordi Torra has passed away (27/02/2019) Jordi Torra The Institute of Cosmos Sciences and the Department of Quantum Physics...
Rethinking everything we thought we knew about star clusters Newss on the ESA Website Parallaxes in Gaia`s sky. Credit: ESA/Gaia/DPAC, CC BY SA 3.0 IGO ESA`s...
Repensant tot el que pensem que sab...
LIGO i Virgo anuncien quatre noves deteccions d`ones gravitacionals Not...
`El temps no ...
`El temps no ...
X. Luri: `El m...
X. Luri: `El m...
X. Luri: `El m...
Monografies `El temps no ...
MONOGRAPHS New monograph: `El temps no ...
Exposició `De la Terra a l`Univers` a Molins de Rei Tornar
The book `Cosmos. Una inmersi...
J.M. Carrasco: `Cosmos: Una inmersi...
J.M. Carrasco: `Cosmos: Una inmersi...
`Estamos rodeados de tecnolog...
`Estamos rodeados de tecnolog...
`Estamos rodeados de tecnolog...
Se publica el libro `Cosmos. Una inmersi...
Es publica el llibre `Cosmos. Una inmersi...
J.M. Carrasco: `Exoplaneta al voltant de l`estrella de Barnard i aterratge Insight a Mart` Astronomia a la r...
C. Jordi: La Gal...
C. Jordi: La Gal...
F. Figueras: Estancada la equidad de g...

«Previous   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   Next»

Show 10, 20, 50, 100, 500, 1000 results per page, or show all.

Related topics: RSS feed, rounded corners RSS feed, ATOM feed, WebNotify, site changes, site map

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl