Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Recent Changes in ServiAstro Web retrieved at 13:41 (GMT)

Entrevista a Xavi Luri al `Pres...
R. Emparan: `Agujeros negros y ondas gravitatorias: la oscuridad sonora del universo` Conferencias A cargo de: Roberto Emparan Fecha 06/04/2017 Hora...
E. Salvador: `Cosmologia des dels pobles primitius fins els descobriments recents` Xerrades en centres educatius Xerrades Composici...
E. Salvador: `Cosmologia des dels pobles primitius fins els descobriments recents` Charlas en centros educativos Charlas Composici...
E. Salvador: `Cosmologia des dels pobles primitius fins els descobriments recents` Talks in educational centres Talks Composition of CMB (ESA/Planck) and...
C. Jordi: `La Lluna ...
C. Jordi: `La Lluna ...
Gaia presenta el mapa m...
J. M. Carrasco: `Coets` Talks in educational centers By: Josep Manel Carrasco Title: ...
J. M. Carrasco: `Coets` Charlas centros educativos A cargo de: Josep Manel Carrasco T...
J. M. Carrasco: `Coets` Xerrades centres educatius A c...
J. Miralda: `L`observaci...
J.M. Carrasco: `Astronomia 2018` Astronom...
J.M. Carrasco:`Astronomia 2018` Astronomy on the radio and TV 10/01/2018 Josep Manel Carrasco, researcher of the Institute of Cosmos Science (ICCUB IEEC UB...
J.M. Paredes: `L`univers de raigs gamma` Xerrades Xerrades en centres educatius A c...
X. Luri: `La mat...
X. Luri: `La mat...
J.M. Paredes: `L`univers de raigs gamma` Talks Talks in educative centres By: Josep Maria Paredes Poy (ICCUB IEEC UB )) Date: 07/02/2018 Time...
J.M. Paredes: `L`univers de raigs gamma` Conferencias Charlas en centros educativos A cargo de: Josep Maria Paredes Poy (ICCUB IEEC UB )) Fecha...
J. Miralda: `L`observaci...
J. Miralda: `L`observaci...
S.J. Ribas: `La contaminaci...
Un asteroide provinent d...
J. Miralda: `El futur de l`Univers en expansi...
J. Miralda: `El futur de l`Univers en expansi...
J. Miralda: `El futur de l`Univers en expansi...
Talks by Jordi Miralda Escud...
Astronomical agenda for 2017 Back REMARKABLE EVENTS 2017 `Total Solar Eclipse` (21/08/2017) `Asteroid 2014 J025` (19/04/2017)...
Documento sin t...
Gaia, one of the 5 ESA led missions extended to 2020 Gaia on serviastro group website Remarkable News Artistic impression of Gaia (ESA...
Gaia, una de las 5 misiones lideradas por ESA prorrogadas hasta 2020 Monogr...
Gaia, una de les 5 missions liderades per l`ESA prorrogades fins el 2020 Monogr...
Carme Jordi: `...
C. Jordi: `Els c...
C. Jordi: `Els c...
C. Jordi: `Els c...
C. Badenes: `Explosions de supernova: la persist...
C. Badenes: `Explosions de supernova: la persist...
C. Badenes: `Explosions de supernova: la persist...
V. Bosch Ramon: `Ones gravitacionals` Astronomy on the Radio and TV 14/11/2017 The ICCUB researcher, Valent...
V. Bosch Ramon: `Ones gravitacionals` Astronomia a la r...
V. Bosch Ramon: `Ones gravitacionals` Astronom...
X. Luri: Quant trigarem a estiuejar a Ross 128b? Astronomia a la r...
X. Luri: `El m...
X. Luri: `El m...
X. Luri: `La mat...
Workshop `Experiments de F...
Taller `Experiments de F...
Experiments de F...
X. Luri: `Quant trigarem a estiuejar a Ross 128b` Astronomy on the Radio and TV Artist impression of Ross 128bESO/M. Kornmesser 21/11/2017 The ICCUB researcher...
X. Luri: `Quant trigarem a estiuejar a Ross 128b` Astronom...
`Telescopi Assumpció Catalą` a la biblioteca de Viladecans (01/11/207 23/11/2017)) Tornar
Les distąncies cņsmiques a l`Aula 141, Centre Cķvic Guinardó (09/11/2017 14/12/2017) Tornar
Talks by Licia Verde Videos ` XIII HUMANIDADES La energ...
S.J. Ribas: `La contaminaci...
S.J. Ribas: `La contaminaci...
J.M. Carrasco: `Els sons de l`astronomia` Astronomia a la r...
J.M. Carrasco: `La estaci...
J.M. Carrasco: `La estaci...

«Previous   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   Next»

Show 10, 20, 50, 100, 500, 1000 results per page, or show all.

Related topics: RSS feed, rounded corners RSS feed, ATOM feed, WebNotify, site changes, site map

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl