Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versiķ a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Recent Changes in ServiAstro Web retrieved at 13:43 (GMT)

Observaciones M...
Observacions M...
Astronomy at La Verneda Sant Mart...
Astronomia a la Festa Major de la Verneda Sant Mart...
Astronomia Xerrades Observacions A c...
Comienza la votaci...
Comienza la votaci...
ServiAstro Web Preferences The following settings are web preferences of the ServiAstro web. These preferences overwrite the site level preferences in...
Dark Matter Roundtable at Physics Faculty Talks Talks in educational centres Date: 31/11/2019 By : Licia Verde, ICREA ICCUB Francesca Figueras...
Mesa redonda: La materia oscura Conferencias Charlas en centros educativos Fecha: 31/11/2019 A cargo de : Licia Verde, ICREA ICCUB Francesca Figueras...
31 Octubre, dia de la mat...
ICCUB participates in the 13th Barcelona Science Festival `Les escales espacials i temporals de la nostra gal...
L`ICCUB participa a la 13a Festa de la Ci...
ICCUB participa en la 13a Fiesta de la Ciencia de Barcelona `Les escales espacials i temporals de la nostra gal...
Taller: Les escales espacials i temporals de la nostra gal...
Va Festa de la Ci...
Taller: Les escales espacials i temporals de la nostra gal...
Workshop: Les escales espacials i temporals de la nostra gal...
Debate: `Vida en altres planetes` Talks Talks in educative centres Representaci...
Debate: `Vida en otros planetas` Conferencias Charlas en centros educativos Representaci...
Debat: `Vida en altre planetes` Xerrades Xerrades en centres educatius Representaci...
Observation of the sky Back The Skly Tornar El cel 1 SkyView : irtual observatory of the sky in every wavelength (NASA). 1 1 https://www.google.com/sky/...
L`observaci...
`Carme Jordi y Ignasi Ribas a Rac1` Astronom...
`Carme Jordi i Ignasi Ribas a Rac1` Astronomia a la r...
`Carme Jordi Ignasi Ribas in Rac1` Astronomy on the Radio 05/10/2019 Source : Via Lliure de RAC1 By: Carme Jordi, ICCUB (IEEC UB) Ignasi Ribas...
C. Jordi: El Sol gira entorn de la Terra o a l`inrev...
C. Jordi: El Sol gira entorn de la Terra o a l`inrev...
C. Jordi: El Sol gira entorn de la Terra o a l`inrev...
L`ASTRONOMIA A LA PREMSA ESCRITA Recursos docents L`astronomia a la radio i a la TV Recull de not...
LA ASTRONOM...
ASTRONOMY ON THE PRESS Educative resources Astronomy on the radio and TV Astronomy news, articles and interviews related with the ICCUB FQA researchers 2019...
`Gaia: la revoluci...
`Gaia: la revoluci...
`Gaia: la revoluci...
`Participar als encontres Lindau` Premsa Antonia Micol Frassino 28/06/2019 Font : La Republica A c...
Taller d`astronomia : `Constel...
Taller d`astronomia : `Constelaciones en 3D`. Tallers i Fires Cu...
Taller d`astronomia : `Constel...
Taller d`astronomia : `Constel...
J.M. Carrasco: `Aigua a l`atmosfera de l`exoplaneta K2 18b` Astronomy on the radio and TV Date : 26/09/2019 By : Josep Manel Carrasco,Institut...
J.M. Carrasco: `Aigua a l`atmosfera de l`exoplaneta K2 18b` Astronom...
J.M. Carrasco: `Els descobriments de la missi...
Technical Specifications Back Number of boards : 22 posters Size : 120 cm 100 cm Format :Printed on canvas. To be hanged. Bar on thetop...
E. Masana: `La Via L...
C. Jordi: Viatge al centre de la Via L...
C. Jordi: Viatge al centre de la Via L...
C. Jordi: Viatge al centre de la Via L...
C. Jordi: Telescopi Assumpci...
Itinerary exhibition `Les distāncies cōsmiques` Back 2 exhibition sets available All exhibitions calendar also available here
Exposicions disponibles El Departament de F...
Exposiciones disponibles El Departamento de F...
Available Exhibitions The Quantum Physics and Astrophysics Department of the University of Barcelona and the Institute of Cosmos Sciences offers, with no cost...
E. Masana: `La Via L...
E. Masana: `La Via L...
El reconeixement de les dones, el forat negre de l`astronomia Astronomia a la r...
X. Luri: `El m...
C. Jordi: Telescopi Assumpci...
C. Jordi: Telescopi Assumpci...
C. Jordi: La vida del Sol Xerrades Xerrades a centres educatius A c...
C. Jordi: La vida del Sol Talks Talks in educational centres By: Carme Jordi Nebot (ICCUB (IEEC UB)) Date: 01/10/2019 Time: 18:00 Place: Gent Gran...
C. Jordi: La vida del Sol Conferencias Charlas en centros educativos A cargo de: Carme Jordi Nebot (ICCUB (IEEC UB)) Fecha: 01/10/2019 Hora:...
C. Jordi: La Gal...

«Previous   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   Next»

Show 10, 20, 50, 100, 500, 1000 results per page, or show all.

Related topics: RSS feed, rounded corners RSS feed, ATOM feed, WebNotify, site changes, site map

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl