Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach


Exposició "Viatge a l'univers fosc"

Tornar

01 Title en pet.jpg

L'exposició itinerant "Viatge a l'univers fosc" proposa un recorregut per les fascinants fronteres de la cosmologia i la gravetat, que van des de la matèria fosca i l'energia fosca, als forats negres i les ones gravitacionals.

Versió catalana impresa disponible per a la seva itinerància.

Versió digital disponible en 5 idiomes diferents.

Material digital complementari per a cada plafó per aprofundir en l'estudi.

Únic requisit per acollir l'exposició: fer-se càrrec del transport i del muntatge.

Correu de contacte: divulgacio [a] icc.ub.edu

RECORDEU TENIR CURA DE L’EXPOSICIÓ

ELS DESPERFECTES QUE DETECTI CADA CENTRE CORRERAN A CÀRREC DEL CENTRE ANTERIOR.

1 baryonics pet.jpg
VEURE EXPOSICIÓ I MATERIAL COMPLEMENTARI
CA ES EN DE PT

BOLAMON.jpg
ITINERÀNCIA

100-Best-Silent-Films-the-General.jpg
CARACTERÍSTIQUES DE MUNTATGE i TRANSPORT

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl