Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Material complementari a l'exposició "Viatge cap a l'univers fosc"

8è pòster: Tipus de forats negres

Pàgina principal de l'exposició

Pòsters en: CA ES EN PT IT

08 BH Detection ca 1000.jpg

ENLLAÇOS:

màxim How To See a Blackhole? 3 Ways Scientists Can Detect Them - Space Engine,
Vídeo on es mostren diverses maneres en què es poden detectar els forats negres utilitzant la tecnologia moderna, i com es podrien veure tot i que cap llum escapi d'ells.
En anglès
màxim What does an astrophysicist do?
En aquestes pàgines web, es plantegen problemes reals d'astronomia, i les eines per resoldre'ls, navegant per Internet, explorant diferents opcions i aprenent moltes coses diferents al llarg del camí. Problemes plantejats: troba la massa de Cygnus X-1. Troba la velocitat de M31.
En anglès
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl