Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Material complementari a l'exposició "Viatge cap a l'univers fosc"

7è pòster: Forats negres, el cor fosc de la Relativitat General

Pàgina principal de l'exposició

Pòsters en: CA ES EN PT IT

07 BH Theory ca 1000.jpg

ENLLAÇOS:

màxim Black Holes: Gravity's Relentless Pull
Informació, viatges virtuals i simulacions sobre forats negres del Space Telescope Science Institute.
En anglès
màxim Inside Black Holes
Què passa realment dins dels forats negres? L'objectiu d'aquest lloc web és dur-vos a la frontera del que es coneix.
En anglès.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl