Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Material complementari a l'exposició "Viatge cap a l'Univers Fosc"

3r pòster: Relativitat General

Pàgina principal de l'exposició

Pòsters en: CA ES EN PT IT

03 GeneralRelativity ca 1000.jpg

ENLLAÇOS:

màxim What is Albert Einstein's Theory of General Relativity?,
El 1915 Albert Einstein va formular la seva Teoria de la Relativitat General, un pilar de la física moderna que ha transformat la nostra manera d'entendre l'espai, el temps i la gravetat. Però, què és exactament la Relativitat General? i, què va predir Einstein?
Ho explica el físic Dr Toby Wiseman, de l'Imperial College London.
(Anglès)
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl