Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Material complementari a l'exposició "Viatge cap a l'Univers Fosc"

2n pòster: L'univers és ple de meravelles

Pàgina principal de l'exposició

Pòsters en: CA ES EN PT IT

02 Maravillas ca 1000.jpg

ENLLAÇOS:

màxim The Scale of the Universe 2,
Mostra de com n'és de vast el nostre univers, amb imatges i comentaris de centenars d'objectes des dels més enormes fins als inimaginablement petits.
Vídeo
Aplicació mòbil per ios
màxim Gigapixels of Andromeda
Vídeo amb imatges de la galàxia d'Andròmeda amb alta definició i d'un detall extraordinari.
màxim o Scale: The Solar System
Vídeo on un grup d'amics construeix ,en un desert de Nevada, el primer model a escala del sistema solar amb òrbites planetàries completes.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl