Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Material complementari a l'exposició "Viatge cap a l'univers fosc"

(introducció)

Pàgina principal de l'exposició

Plafons en: CA ES EN

01 Title ca 1000.jpg

ENLLAÇOS

màxim Galaxy zoo,
Un dels projectes de ciència ciutadana de Zooiverse.
Un projecte online d'astronomia que invita a classificar al voltant d'un milió de galàxies per mitjà de les imatges del Sloan Digital Sky Survey i el telescopi espacial Hubble.
Disponible en 14 idiomes
màxim The Cosmic Distance Scale
Una exposició online de Imagine the Universe.
Per mitjà del zoom es salta a les diferents distàncies de l'univers amb diferents objectes astronòmics i s'hi poden consultar les seves característiques.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl