Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versiķ a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Els trānsits


venus.jpg
Preguntes freqüents
sobre els trānsits de Venus


mercury.jpg
Preguntes freqüents
sobre els trānsits de Mercuri

img1.gif
Els trānsits de Venus i el cālcul de la distāncia Terra-Sol

orbitamercurio ca.jpg
La histōria de Mercuri i Vulcā, com la va explicar Einstein


comicTM2016A4 cat.jpg
El cōmic dels trānsits


Retrat del capitā Cook
Histōria dels trānsits

logomcat.gif
El trānsit de Mercuri de 2003


logovenus.jpg
El trānsit de Venus del 2004


logovenus12.jpg
El trānsit de Venus del 2012

transit Mercu6ca 2.jpg
El trānsit de Mercuri de 2016

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl