Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Start Presentation

Slide 1: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 1.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 2: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 2.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 3: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 3.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 4: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 4.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 5: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 5.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 6: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 6.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 7: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 7.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 8: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 8.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 9: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 9.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 10: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 10.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 11: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 11.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 12: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 12.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 13: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 13.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 14: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 14.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 15: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 15.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 16: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 16.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 17: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 17.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 18: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 18.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 19: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 19.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 20: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 20.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 21: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 21.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 22: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 22.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 23: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 23.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 24: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 24.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 25: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 25.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 26: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 26.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 27: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 27.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 28: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 28.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 29: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 29.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 30: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 30.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 31: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 31.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 32: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 32.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 33: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 33.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 34: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 34.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 35: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 35.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 36: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 36.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 37: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 37.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 38: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 38.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 39: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 39.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 40: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 40.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 41: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 41.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 42: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 42.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 43: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 43.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 44: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 44.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 45: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 45.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 46: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 46.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 47: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 47.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 48: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 48.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 49: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 49.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 50: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 50.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 51: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 51.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 52: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 52.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 53: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 53.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 54: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 54.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 55: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 55.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 56: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 56.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 57: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 57.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 58: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 58.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 59: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 59.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 60: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 60.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 61: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 61.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 62: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 62.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 63: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 63.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 64: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 64.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 65: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 65.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 66: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 66.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 67: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 67.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 68: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 68.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 69: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 69.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 70: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 70.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 71: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 71.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 72: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 72.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 73: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 73.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 74: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 74.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 75: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 75.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 76: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 76.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 77: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 77.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 78: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 78.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 79: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 79.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 80: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 80.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 81: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 81.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 82: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 82.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 83: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 83.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 84: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 84.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 85: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 85.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 86: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 86.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 87: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 87.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 88: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 88.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 89: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 89.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 90: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 90.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 91: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 91.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 92: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 92.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 93: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 93.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 94: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 94.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 95: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 95.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 96: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 96.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 97: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 97.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 98: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 98.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 99: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 99.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 100: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 100.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 101: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 101.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 102: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 102.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 103: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 103.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 104: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 104.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 105: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 105.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 106: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 106.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 107: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 107.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 108: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 108.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 109: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 109.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 110: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 110.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 111: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 111.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 112: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 112.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 113: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 113.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 114: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 114.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 115: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 115.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 116: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 116.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 117: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 117.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 118: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 118.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 119: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 119.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 120: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 120.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 121: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 121.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 122: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 122.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 123: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 123.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 124: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 124.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 125: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 125.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 126: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 126.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 127: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 127.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 128: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 128.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 129: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 129.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 130: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 130.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 131: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 131.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 132: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 132.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 133: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 133.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 134: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 134.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 135: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 135.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 136: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 136.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 137: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 137.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 138: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 138.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 139: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 139.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 140: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 140.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 141: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 141.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 142: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 142.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 143: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 143.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 144: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 144.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 145: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 145.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 146: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 146.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 147: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 147.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 148: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 148.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 149: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 149.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 150: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 150.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 151: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 151.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 152: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 152.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 153: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 154.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 154: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 155.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 155: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 156.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 156: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 157.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 157: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 158.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 158: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 159.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 159: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 160.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 160: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 161.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 161: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 162.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 162: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 163.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 163: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 164.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 164: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 165.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 165: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 166.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 166: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 167.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 167: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 168.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 168: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Barcelona Cámara CCD

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCNccd 169.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl