Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Start Presentation

Slide 1: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 1.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 2: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 2.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 3: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 3.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 4: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 4.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 5: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 5.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 6: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 6.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 7: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 7.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 8: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 8.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 9: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 9.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 10: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 10.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 11: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 11.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 12: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 12.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 13: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 13.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 14: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 14.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 15: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 15.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 16: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 16.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 17: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 17.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 18: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 18.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 19: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 19.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 20: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 20.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 21: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 21.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 22: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 22.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 23: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 23.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 24: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 24.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 25: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 25.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 26: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 26.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 27: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 27.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 28: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 28.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 29: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 29.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 30: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 30.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 31: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 31.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 32: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 32.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 33: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 33.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 34: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 34.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 35: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 35.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 36: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 36.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 37: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 37.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 38: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 38.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 39: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 39.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 40: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 40.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 41: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 41.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 42: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 42.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 43: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 43.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 44: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 44.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 45: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 45.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 46: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 46.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 47: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 47.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 48: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 48.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 49: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 49.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 50: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 50.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 51: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 51.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 52: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 52.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 53: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 53.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 54: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

Error: (1) can't find imatgeAger_54.jpg at /ServiAstro.TrVeag080604

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 55: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 55.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 56: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 56.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 57: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 57.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 58: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 58.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 59: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 59.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 60: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 60.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 61: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 61.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 62: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 62.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 63: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 63.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

Slide 64: Tránsito de Venus, 8 junio 2004, Ŕger, webcam

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeAger 64.jpg

VolverInformación sobre el acontecimiento

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl