Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versiķ a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Start Presentation

Slide 1: Transit de Venus, 5-6 de juny de 2012, Barcelona

Fotos de S. Roca

G

A

L

E

R

I

A

IMG 5060.JPG

Tornar

Informaciķ sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

Svalbard

Slide 2: Transit de Venus, 5-6 de juny de 2012, Barcelona

Fotos de S. Roca

G

A

L

E

R

I

A

IMG 5061.JPG

Tornar

Informaciķ sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

Svalbard

Slide 3: Transit de Venus, 5-6 de juny de 2012, Barcelona

Fotos de S. Roca

G

A

L

E

R

I

A

IMG 5062.JPG

Tornar

Informaciķ sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

Svalbard

Slide 4: Transit de Venus, 5-6 de juny de 2012, Barcelona

Fotos de S. Roca

G

A

L

E

R

I

A

IMG 5063.JPG

Tornar

Informaciķ sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

Svalbard

Slide 5: Transit de Venus, 5-6 de juny de 2012, Barcelona

Fotos de S. Roca

G

A

L

E

R

I

A

IMG 5064.JPG

Tornar

Informaciķ sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

Svalbard

Slide 6: Transit de Venus, 5-6 de juny de 2012, Barcelona

Fotos de S. Roca

G

A

L

E

R

I

A

IMG 5065.JPG

Tornar

Informaciķ sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

Svalbard

Slide 7: Transit de Venus, 5-6 de juny de 2012, Barcelona

Fotos de S. Roca

G

A

L

E

R

I

A

IMG 5066.JPG

Tornar

Informaciķ sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

Svalbard

Slide 8: Transit de Venus, 5-6 de juny de 2012, Barcelona

Fotos de S. Roca

G

A

L

E

R

I

A

IMG 5067.JPG

Tornar

Informaciķ sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

Svalbard

Slide 9: Transit de Venus, 5-6 de juny de 2012, Barcelona

Fotos de S. Roca

G

A

L

E

R

I

A

IMG 5068.JPG

Tornar

Informaciķ sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

Svalbard

Slide 10: Transit de Venus, 5-6 de juny de 2012, Barcelona

Fotos de S. Roca

G

A

L

E

R

I

A

IMG 5069.JPG

Tornar

Informaciķ sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

Svalbard

Slide 11: Transit de Venus, 5-6 de juny de 2012, Barcelona

Fotos de S. Roca

G

A

L

E

R

I

A

IMG 5070.JPG

Tornar

Informaciķ sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

Svalbard

Slide 12: Transit de Venus, 5-6 de juny de 2012, Barcelona

Fotos de S. Roca

G

A

L

E

R

I

A

IMG 5071.JPG

Tornar

Informaciķ sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

Svalbard

Slide 13: Transit de Venus, 5-6 de juny de 2012, Barcelona

Fotos de S. Roca

G

A

L

E

R

I

A

IMG 5072.JPG

Tornar

Informaciķ sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

Svalbard

Slide 14: Transit de Venus, 5-6 de juny de 2012, Barcelona

Fotos de S. Roca

G

A

L

E

R

I

A

IMG 5073.JPG

Tornar

Informaciķ sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

Svalbard

Slide 15: Transit de Venus, 5-6 de juny de 2012, Barcelona

Fotos de S. Roca

G

A

L

E

R

I

A

IMG 5074.JPG

Tornar

Informaciķ sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

Svalbard

Slide 16: Transit de Venus, 5-6 de juny de 2012, Barcelona

Fotos de S. Roca

G

A

L

E

R

I

A

IMG 5075.JPG

Tornar

Informaciķ sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

Svalbard

Slide 17: Transit de Venus, 5-6 de juny de 2012, Barcelona

Fotos de S. Roca

G

A

L

E

R

I

A

IMG 5076.JPG

Tornar

Informaciķ sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

Svalbard

Slide 18: Transit de Venus, 5-6 de juny de 2012, Barcelona

Fotos de S. Roca

G

A

L

E

R

I

A

IMG 5077.JPG

Tornar

Informaciķ sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

Svalbard

Slide 19: Transit de Venus, 5-6 de juny de 2012, Barcelona

Fotos de S. Roca

G

A

L

E

R

I

A

IMG 5078.JPG

Tornar

Informaciķ sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

Svalbard

Slide 20: Transit de Venus, 5-6 de juny de 2012, Barcelona

Fotos de S. Roca

G

A

L

E

R

I

A

IMG 5079.JPG

Tornar

Informaciķ sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

Svalbard

Slide 21: Transit de Venus, 5-6 de juny de 2012, Barcelona

Fotos de S. Roca

G

A

L

E

R

I

A

IMG 5080.JPG

Tornar

Informaciķ sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

Svalbard

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl