Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

Start Presentation

Slide 1: Transito de Venus, 5-6 de junio de 2012, Barcelona

Fotos de E. Herrero amb cámara Canon EOS 7D y un telescopio refractor William Optics ZS 80mm

G

A

L

E

R

Í

A

vt1 eherrero.jpg

Volver

Información

Imágenes de ambiente

El tiempo

Svalbard

Slide 2: Transito de Venus, 5-6 de junio de 2012, Barcelona

Fotos de E. Herrero amb cámara Canon EOS 7D y un telescopio refractor William Optics ZS 80mm

G

A

L

E

R

Í

A

vt2 eherrero.jpg

Volver

Información

Imágenes de ambiente

El tiempo

Svalbard

Slide 3: Transito de Venus, 5-6 de junio de 2012, Barcelona

Fotos de E. Herrero amb cámara Canon EOS 7D y un telescopio refractor William Optics ZS 80mm

G

A

L

E

R

Í

A

vt3 eherrero.jpg

Volver

Información

Imágenes de ambiente

El tiempo

Svalbard

Slide 4: Transito de Venus, 5-6 de junio de 2012, Barcelona

Fotos de E. Herrero amb cámara Canon EOS 7D y un telescopio refractor William Optics ZS 80mm

G

A

L

E

R

Í

A

vt4 eherrero.jpg

Volver

Información

Imágenes de ambiente

El tiempo

Svalbard

Slide 5: Transito de Venus, 5-6 de junio de 2012, Barcelona

Fotos de E. Herrero amb cámara Canon EOS 7D y un telescopio refractor William Optics ZS 80mm

G

A

L

E

R

Í

A

vt5 eherrero.jpg

Volver

Información

Imágenes de ambiente

El tiempo

Svalbard

Slide 6: Transito de Venus, 5-6 de junio de 2012, Barcelona

Fotos de E. Herrero amb cámara Canon EOS 7D y un telescopio refractor William Optics ZS 80mm

G

A

L

E

R

Í

A

vt6 eherrero.jpg

Volver

Información

Imágenes de ambiente

El tiempo

Svalbard

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl