Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versiķ a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Start Presentation

Slide 1: Transit de Venus, 5-6 de juny de 2012, Barcelona

Fotos de E. Herrero amb cāmera Canon EOS 7D i un telescopi refractor William Optics ZS 80mm

G

A

L

E

R

I

A

vt1 eherrero.jpg

Tornar

Informaciķ sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

Svalbard

Slide 2: Transit de Venus, 5-6 de juny de 2012, Barcelona

Fotos de E. Herrero amb cāmera Canon EOS 7D i un telescopi refractor William Optics ZS 80mm

G

A

L

E

R

I

A

vt2 eherrero.jpg

Tornar

Informaciķ sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

Svalbard

Slide 3: Transit de Venus, 5-6 de juny de 2012, Barcelona

Fotos de E. Herrero amb cāmera Canon EOS 7D i un telescopi refractor William Optics ZS 80mm

G

A

L

E

R

I

A

vt3 eherrero.jpg

Tornar

Informaciķ sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

Svalbard

Slide 4: Transit de Venus, 5-6 de juny de 2012, Barcelona

Fotos de E. Herrero amb cāmera Canon EOS 7D i un telescopi refractor William Optics ZS 80mm

G

A

L

E

R

I

A

vt4 eherrero.jpg

Tornar

Informaciķ sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

Svalbard

Slide 5: Transit de Venus, 5-6 de juny de 2012, Barcelona

Fotos de E. Herrero amb cāmera Canon EOS 7D i un telescopi refractor William Optics ZS 80mm

G

A

L

E

R

I

A

vt5 eherrero.jpg

Tornar

Informaciķ sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

Svalbard

Slide 6: Transit de Venus, 5-6 de juny de 2012, Barcelona

Fotos de E. Herrero amb cāmera Canon EOS 7D i un telescopi refractor William Optics ZS 80mm

G

A

L

E

R

I

A

vt6 eherrero.jpg

Tornar

Informaciķ sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

Svalbard

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl