Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Start Presentation

Slide 1: Tránsito de Mercurio, 7 mayo 2003, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeD1.jpg

VolverInformación sobre el acontecimientoImágenes digitales

Slide 2: Tránsito de Mercurio, 7 mayo 2003, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeD2.jpg

VolverInformación sobre el acontecimientoImágenes digitales

Slide 3: Tránsito de Mercurio, 7 mayo 2003, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeD3.jpg

VolverInformación sobre el acontecimientoImágenes digitales

Slide 4: Tránsito de Mercurio, 7 mayo 2003, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeD4.jpg

VolverInformación sobre el acontecimientoImágenes digitales

Slide 5: Tránsito de Mercurio, 7 mayo 2003, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeD5.jpg

VolverInformación sobre el acontecimientoImágenes digitales

Slide 6: Tránsito de Mercurio, 7 mayo 2003, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeD6.jpg

VolverInformación sobre el acontecimientoImágenes digitales

Slide 7: Tránsito de Mercurio, 7 mayo 2003, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeD7.jpg

VolverInformación sobre el acontecimientoImágenes digitales

Slide 8: Tránsito de Mercurio, 7 mayo 2003, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeD8.jpg

VolverInformación sobre el acontecimientoImágenes digitales

Slide 9: Tránsito de Mercurio, 7 mayo 2003, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeD9.jpg

VolverInformación sobre el acontecimientoImágenes digitales

Slide 10: Tránsito de Mercurio, 7 mayo 2003, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeD10.jpg

VolverInformación sobre el acontecimientoImágenes digitales

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl