Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Tot esperant la tempesta solar

groe1 eherrero.jpg
Crèdit: K. Herrero

Les tempestes solars estan passant a ser avui dia un fenomen de risc donada la gran dependència social de l'electricitat i les comunicacions. L'any passat el president d'Estats Units ja va fer saltar l'alerta, amb la seva ordre executiva de coordinació d'esforços per a preparar la nació davant els fenomens de meteorologia espacial. L'assumpte ara és si els demés països també estan prenent consciència de la necessitat de treballar en la previsió i prevenció d'aquests fenomens.
L'investigador de l'ICCUB, Blai Sanahuja, expert en meteorologia espacial, comenta en aquest article del Peródico de Catalunya els diferents fenomens causats per les tempestes solars: «les fulguracions [llum], que produeixen petits efectes, com apagar la ràdio; l'emissió de vent solar [partícules], que arriba a 400 - 600 quilòmetres per segon [i pot afectar els satèl·lits], i l'ejecció de massa coronal [matèria de la corona del Sol], que arriba fins als 2.000 km/s i en algunes condicions pot produir tempestes geomagnètiques intenses».

Notícia al Periódico
Altres notícies relacionades

Meteorologia espacial

El Sol, una estrella mitjana de la seqüència principal, es troba en una llarga etapa de la seva evolució, sense incidents. No obstant això, experimenta canvis periòdics i explosions inesperades en la seva activitat, coneguda com activitat solar. La resposta de l'entorn espacial als canvis constants del Sol es coneix com "Meteorologia Espacial".

El grup de Física Heliosfèrica i Meteorologia Espacial de l'ICCUB

Les línies d'investigació del grup es centren principalment en les partícules energètiques solars (SEP), esdeveniments desencadenats per l'activitat solar i per pertorbacions interplanetàries, és a dir, protons energètics i electrons quasi-relativistes.

Els principals agents d'acceleració SEP, les fulguracions solars i les ejeccions de massa coronal, juntament amb representants de l'activitat solar, el plasma del vent solar i el camp magnètic interplanetari, són els components de fons de l'escenari SEP.

Els investigadors de l'ICCUB estan treballant tant en l'anàlisi de dades com amb l'estudi d'esdeveniments SEP. També modelen esdeveniments de partícules energètiques i donen suport científic a la participació dels grups tecnològics de la UB en el projecte Solar Orbiter de l'ESA.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl