Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Exhibition "Telescopi Assumpció Català" (in catalan)

Go to exhibitions

TelescopiCatala.jpg

Exposició que ret homenatge a Maria Assumpció Català, que va ser la primera professora numerària astrònoma a la universitat espanyola. El telescopi instal·lat a l’Observatori-Aula del Centre d’Observació de l’Univers (Àger, Montsec) duu el seu nom, essent així el primer telescopi amb el nom d’una dona en tot el territori espanyol

Exposició elaborada per els membres del Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona.

Únic requisit per acollir l'exposició: fer-se càrrec del transport i del muntatge.

Correu de contacte: divulgacio [a] icc.ub.edu

Veure exposició

Característiques tècniques

Itinerància

Pòster

Pòster sobre el telescopi i l'exposició preparat per a la reunió de la SEA

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl