Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Primer sobrevol de Mercuri en més de tres dècades

Tornar

Barcelona, a 14 de gener de 2008Avui, 14 de gener de 2008 a les 19:04 TU, la sonda MESSENGER,de la NASA, llançada el 3 d'agost de 2004, portarà a terme el seu primer sobrevol a 200 quilòmetres per sobre de la superfície de Mercuri, gairebé 33 anys després de la primera i última visita que hem fet al planeta més proper al Sol: la Mariner 10 el sobrevolà per tercer i últim cop el 16 de març de 1975.

Durant aquesta maniobra, la sonda MESSENGER portarà a terme algunes mesures importants, prendrà imatges de bona part de la superfície desconeguda de Mercuri i farà servir el seu camp gravitatori per a modificar la seva trajectòria.


Imatge oficial del primer sobrevol de la sonda MESSENGER sobre Mercuri: un primer pla de la nau, amb els panells solars estesos, i Mercuri al fons.
Primer sobrevol de Mercuri de la sonda MESSENGER

La missió MESSENGER realitzarà tres sobrevols de Mercuri, el primer dels quals tindrà lloc avui mateix i l'últim el 29 de setembre de 2009; després, la sonda es situarà en òrbita entorn del menor dels planetes, a partir del 18 de març de 2011.

Diagrama del primer sobrevol de la sonda MESSENGER. Vista des del pol nord de Mercuri. La sonda s'aproximarà per la zona nocturna del planeta. Des del mateix moment de l'inici de la maniobra, es trobarà sobre les àrees desconegudes de Mercuri. La màxima aproximació tindrà lloc en latituds properes a l'equador.

Diagrama del primer sobrevol de Mercuri, vist des de sobre del pol nord del planeta.

Al llarg d'aquest període, la sonda MESSENGER obtindrà imatges de gairebé la totalitat de la superfície de Mercuri - incloent la major part de les zones inexplorades per la Mariner 10 -, mesurarà la composició de la seva superfície, atmosfera i magnetosfera i portarà a terme mesures precises del seu camp gravitatori.

Per mitjà de totes aquestes mesures, la missió pretén donar resposta a algunes de les preguntes més importants que els científics es fan entorn al planeta Mercuri; a saber:

 1. Per què és Mercuri tan dens?
 2. Quina és la naturalesa del camp magnètic de Mercuri?
 3. Quins materials inusuals estan presents en els seus pols?
 4. Quines substàncies volàtils són importants a Mercuri?

Trobareu molta més informació, així com les imatges obtingudes per la sonda MESSENGER en els enllaços següents:

 1. Pàgina principal de la missió
 2. Informació sobre el primer sobrevol
 3. Imatges de la missió
 4. Pel·lícules de la missió
 5. Informació més detallada sobre la missió en general
 6. Visualització dinàmica del primer sobrevol
 7. Animació del primer sobrevol i les operacions que està previst realitzar
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl