Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Sergio Soria: "Gaia i l'univers invisible"

Gaia-gal rgb.jpg

Título: “Gaia i l'univers invisible”

A cargo de: Sergio Soria

Fecha/Hora: 17-11-2016/ 19:00

Sitio: Biblioteca Mercč Rodoreda de Sant Joan d'Espí

Marco: ciclo de conferencias de la semana de la ciencia

Web 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl