Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Sergio Soria: "Gaia i l'Univers invisible"

Gaia-gal rgb.jpg

Títol: “Gaia i l'Univers invisible”

A càrrec de: Sergio Soria

Data/Hora: 17-11-2016/ 19:00

Lloc: Biblioteca Mercè Rodoreda de Sant Joan d'Espí

Marc: cicle de conferències de la setmana de la ciència

Web

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl