Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Sergio Soria: "Gaia i l'Univers invisible"

Gaia-gal rgb.jpg

Title: “Gaia”

By: Sergio Soria

Date/Time: 17-11-2016/ 19:00

Place: Biblioteca Mercč Rodoreda de Sant Joan d'Espí

Context: Science week Conference series


Web

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl