Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Gaia a la Fira de la recerca en directe 2014

màxim

màxim

màxim

El grup Gaia del Departament d'Astronomia de la UB a la fira "Recerca en directe"

El grup Gaia del Departament ha participat a la fira "Recerca en directe", organitzada pel Parc Científic de Barcelona amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona.
“Recerca en directe” és una exposició de recerca actual que pretén comunicar la recerca barcelonina de manera coordinada exhibint projectes de recerca de diferents centres i instituts d’R+D de la ciutat.


Dates: Del 08 al 10 d'abril de 2014
Lloc: Edifici Històric UB-Aula Capella
Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. Entrada lliure a partir de les 16 hores.
Entrada gratuïta
Cal fer reserva prèvia per a grups de més de 10 persones

Pòsters

màxim
màxim
màxim
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl