Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Raúl Jiménez: "Explosiones cósmicas, la vida y el multiverso"

Astronomia a la ràdio i la TV

Astronomia a la premsa

màxim

Portada de la revista Investigación y Ciencia.

Aquest mes de desembre, la versió en castellà de Scientific American (Investigación y Ciencia) presenta la recerca del professor ICREA, Raúl Jiménez, a la portada, amb un article sobre explosions còsmiques i l'habitabilitat d'altres planetes de l'Univers.

L'existència de vida complexa en el cosmos sembla estar fortament amenaçada per cert tipus d'explosions estel·lars. Això podria explicar la paradoxa de Fermi i suggereix que vivim en un univers molt especial.

El 1950, el gran físic italià Enrico Fermi es va plantejar la següent pregunta. Si la nostra galàxia conté uns 100.000 milions d'estrelles, i si suposem que el nostre sistema solar no és una excepció, el nombre de planetes amb vida presents a la Via Làctia hauria de ser exorbitant. En aquest cas, en alguns d'ells hauria de haver-se desenvolupat vida intel·ligent que, abans o després, s'hauria estès per tota la galàxia. Llavors, ¿per què no hem detectat cap civilització extraterrestre? Per què no han contactat amb nosaltres? On són?

Aquest raonament es coneix com a «paradoxa de Fermi» i, tot i que ha estat font de tota mena d'hipòtesis, fins avui no en tenim una explicació satisfactòria. En els últims anys, però, hem après que la vida complexa en l'univers podria ser molt menys comú del que es pensava a causa d'un tipus concret de cataclisme còsmic: els esclats de raigs gamma. Aquestes explosions estel·lars es troben entre els fenomens més violents de l'univers, i els seus devastadors efectes es deixen sentir a milers d'anys llum de distància. Encara que van ser observats per primera vegada en els anys seixanta del segle passat, fa poc que hem començat a entreveure fins a quin punt la seva proliferació pot arribar a comprometre l'existència de vida en galàxies senceres.

Per si sols, les explosions de raigs gamma podrien ajudar a explicar la paradoxa de Fermi. No obstant això, les conseqüències semblen anar més enllà. Un anàlisi acurat revela que tant el nombre com la distribució d'aquestes explosions estel·lars semblen trobar-se íntimament lligats a les lleis fonamentals del nostre univers. Un cosmos lleugerament diferent del que observem, o bé no tindria de galàxies (i, per tant, ni planetes ni vida), o bé aquestes abundarien però serien hostils a la vida complexa a causa, precisament, d'un excés d'explosions de raigs gamma.

Aquest resultat sembla confirmar, per mitjà d'un fenomen astrofísic fins ara inexplorat, que vivim en un univers extremadament afinat per permetre l'existència de vida complexa, almenys tal i com la coneixem a la Terra. Sumat a alguns arguments de caràcter estadístic, tot l'anterior podria estar dient-nos alguna cosa sobre una de les idees més controvertides de la ciència actual: la hipòtesi del multivers. El camí que ens porta a vincular la presència de vida en el cosmos amb les explosions de raigs gamma i l'existència de molts universos connecta la física a les més diverses escales, des de les lleis quàntiques i la química fins als processos astrofísics i l'estructura del univers com un tot.

( Article complet)

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl