Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

R. Jimenez: "¿Comprendemos cómo funciona el Universo?"

Xerrades

màxim

A càrrec de: Raul Jimenez - (ICCUB (IEEC-UB))

Data: 6/05/2017

Hora: 13:00-14:00

Lloc: Teatre Principal de Terrassa

Entrada lliure

Marc: X Jornades per la divulgació de la Relativitat

Organitza: Agrupació Astronòmica de Terrassa- Planeta da Vinci

Web: http://www.planetadavinci.com/XJornadas/Programacio_10Jornades2.pdf

Resum:

La Cosmologia ha experimentat una revolució en els últims 20 anys. Ara podem descriure tot l'Univers conegut amb només sis nombres. Però descriure no és el mateix que comprendre. Encara no entenem perquè l'Univers és com és i perquè hi ha els components energètics que mesurem. En aquesta conferència es descriurà l'estat actual del nostre coneixement de l'Univers i les perspectives per entendre-ho que s'obren amb els nous experiments ara en marxa.

Raul Jimenez Professor ICREA de Cosmologia a l'ICCUB (IEEC-UB) de la Universitat de Barcelona i professor visitant de la Royal Society a l’Imperial College de Londres. La seva àrea de recerca és la sosmologia i la física fonamental i ha estat pioner en l’ús de la cosmologia per entendre les lleis fonamentals de la natura.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl