Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

R. Estalella: "Els astrònoms només treballen de nit?"

Charlas

Charlas en centros educativos

NitDia.jpg


A cargo de: Robert Estalella [ICCUB(IEEC-UB)]

Fecha: 14/06/2018

Hora: 20:00-21:30

Contexto: ciclo 'L'astrofísica i el cosmos'

Sitio: Museo de Sant Cugat

Resumen:

Web

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl