Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

R. Estalella: "Els astrònoms només treballen de nit?"

Talks

CTalks in educative centers

NitDia.jpg


By: Robert Estalella [ICCUB(IEEC-UB)]

Date: 14/06/2018

Time: 20:00-21:30

Context: conference series 'L'astrofísica i el cosmos'

Place: Sant Cugat Museum

Abstract:

La imatge tòpica d'un astrònom és la d'una persona que treballa sol, de nit, observant per un telescopi. Com tots els tòpics, és una imatge molt allunyada de la realitat. Els astrònoms no ens dediquem només a observar, ni ho fem en solitari, ni ho fem sempre de nit. N'hi ha fins i tot que no observen mai (els "teòrics"). La resta d'astrònoms (els "observacionals") dediquem només una petita fracció del temps a observar. En aquesta xerrada donaré exemples del treball dels astrònoms, tant teòrics com observacionals i de tot el procés d'un projecte de recerca d'astronomia, des de la idea inicial, fins a la difusió del resultats obtinguts.

Web

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl