Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Observational sites

Back

logoPetit eng.gif

Observation with telescopes:

 • Departament d'Astronomia i Meteorologia. Facultat de Física de la UB.
  C.\ Martí i Franqués núm. 1
  08028 Barcelona
 • Palau Reial de Pedralbes
  Av. Diagonal 686
  08028 Barcelona
 • Plaça Universitat (in the middle of the square)
  08007 Barcelona
 • Parc de Bombers d'Àger
  Carretera C-13 s/n
  25691 Àger (La Noguera)
  (Organized by Parc Astronòmic Montsec (PAM))
 • Plaça de l'Ajuntament
  08328 Alella (Maresme)
  (Organized by Agrupació d'Astronomia d'Alella)

Talks and observation on a large screen:

 • Facultat de Física de la UB.
  C.\ Martí i Franqués núm. 1
  08028 Barcelona
 • FNAC El Triangle (at 12:00)
  Plaça Catalunya 4
  08002 Barcelona
 • FNAC L'Illa-Diagonal (at 12:00)
  Avinguda Diagonal 549
  08029 Barcelona
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl