Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Punts d'observació

eas2005.jpg

Tornar

ECLIPSI PARCIAL:

  • Departament d'Astronomia i Meteorologia. Facultat de Física de la UB.
    C.\ Martí i Franqués núm. 1
    08028 Barcelona
  • Plaça de l'Ajuntament
    08328 Alella (Maresme)
    (Organitzat per Agrupació d'Astronomia d'Alella)

ECLIPSI ANULAR:

Municipi de Bicorp (València)

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl