Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Observation Sites

eas2005.jpg

Back

PARTIAL ECLIPSE:

 • Departament d'Astronomia i Meteorologia. Facultat de Física de la UB.
  C.\ Martí i Franqués núm. 1
  08028 Barcelona
 • Plaça de l'Ajuntament
  08328 Alella (Maresme)
  (Organized by Agrupació d'Astronomia d'Alella)

ANNULAR ECLIPSE:

 • Municipi de Bicorp (València)
 • IES Marc Ferrer
  07860 Sant Francesc (Formentera, Illes Balears)
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl