Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Una explosió estel·lar condiciona l’habitabilitat de l’exoplaneta més proper a la Terra

Noticies destacades

màxim

Els investigadors Octavi Fors i Daniel del Ser

02/07/2018

Un equip d’investigadors de l’Institut de Ciències del Cosmos de la UB (ICCUB), de la Universitat de Carolina del Nord a Chapel Hill (UNC-CH, EUA) i de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB), ha detectat la primera superfulguració observable a ull nu de l’estrella Pròxima del Centaure, la més propera al Sol. Els resultats obtinguts limiten l’habitabilitat del planeta Pròxima b, que orbita aquesta estrella.

-

Una fulguració és un fenomen que provoca un augment de la brillantor de l’estrella a causa de la seva activitat magnètica. En el cas de Pròxima del Centaure, una estrella més activa que el Sol, aquestes fulguracions emeten quantitats letals de radiació ultraviolada i partícules carregades, com ara protons, que poden destruir l’ozó (O3) de l’atmosfera del planeta Pròxima b. Aquesta recerca, publicada a la revista The Astrophysical Journal Letters, estableix que la distribució temporal d'aquestes superfulguracions és d’almenys cinc per any, fet que implica que el 90 % de l'O3 de Pròxima b quedaria eliminat en cinc anys, i la resta s'eliminaria en escales de 100.000 anys», explica Octavi Fors (ICCUB, UCN-CH, RACAB), un dels autors del treball.

màxim
Seqüència de la superfulguració segons les imatges de l’Evryscope. En el moment màxim del fenomen, Pròxima del Centaure augmenta unes setanta vegades la seva brillantor i pot ser visible a ull nu en llocs foscos..

«El fet que Pròxima b no tingui ozó, i que el nivell de radiació ultraviolada sigui unes cent vegades més intens que el que pot suportar el microorganisme més resistent conegut, constreny molt el tipus de vida possible a la superfície del planeta. Aquesta s’hauria de circumscriure a organismes extremadament resistents a la radiació ultraviolada», remarca Daniel del Ser (ICCUB, UNC-CH, RACAB), coautor de l’estudi. «De fet —continua l’investigador—, les formes de vida que no estiguin protegides sota una superfície (un oceà, per exemple) difícilment podrien sobreviure en un planeta exposat a aquest tipus d’emissions ultraviolades tan violentes».

Les dades es van obtenir del telescopi Evryscope, que fa observacions de tot el cel austral visible cada dos minuts. Concretament, aquesta superfulguració es va observar el març del 2016, quan l’estrella Pròxima del Centaure va esdevenir setanta vegades més brillant, i per tant, va ser observable a ull nu.

Simultàniament a les observacions de l’Evryscope, mitjançant l’espectrògraf d’alta resolució HARPS s’ha pogut analitzar l’espectre visible de la superfulguració, per determinar, entre d’altres, l’existència d’ejecció de massa coronal. A més a més, s’han modelitzat els efectes fotoquímics dels compostos atmosfèrics produïts per aquesta activitat estel·lar extrema.

Referència de l’article:

Ward S. Howard, Matt A. Tilley, Hank Corbett, Allison Youngblood, R. O. Parke Loyd, Jeffrey K. Ratzloff, Nicholas M. Law, Octavi Fors, Daniel del Ser, Evgenya L. Shkolnik, Carl Ziegler, Erin E. Goeke, Aaron D. Pietraallo, Joshua Haislip. « The first naked-eye superflare detected from Proxima Centauri». The Astrophysical Journal Letters, 860:L30, juny de 2018.

Altres articles sobre la notícia

https://www.lavanguardia.com/ciencia/fisica-espacio/20180702/45577156779/proxima-b-llamaradas-radiacion-exoplaneta-mas-cercano.html

https://www.lavanguardia.com/vida/20180702/45576778149/cientificos-descartan-que-el-exoplaneta-mas-cercano-a-la-tierra-sea-habitable.html

https://elpais.com/elpais/2018/04/10/ciencia/1523376661_664857.html

http://www.tercerainformacion.es/articulo/ciencia/2018/07/10/primera-superfulguracion-a-simple-vista-de-nuestra-estrella-mas-cercana

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Primera-superfulguracion-a-simple-vista-de-nuestra-estrella-mas-cercana

http://allan-astronomia.blogspot.com/2018/07/astronoticias-11-07-18-parte-ii.html

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl