Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Es descobreix un planeta a la zona habitable de Proxima Centauri

màxim Un equip d'astrònoms ha trobat clares evidències de la presència d'un planeta orbitant l'estrella més propera a la Terra, Proxima Centauri.
Crèdit: ESO/M. Kornmesser

La intensament buscada Proxima b, orbita a la seva freda i vermella estrella amfitriona cada 11 dies i té una temperatura que permetria l'existència d'aigua líquida en la seva superfície. Aquest planeta rocós és una mica més massiu que la Terra i és l'exoplaneta més proper a nosaltres -i també pot ser el planeta més proper que pugui albergar vida fora del Sistema Solar.

màxim L'equip liderat per Guillem Anglada-Escudé (professor de la Universitat Queen Mary de Londres, doctorat a la Universitat de Barcelona), ha detectat un petit balanceig en l'estrella atribuit a la seva interacció gravitatòria amb el planeta, que ha estat la dada definitiva per a l'acceptació de la troballa.
Crèdit: ESO/M. Zamani
Dins la Campanya Pale Red Dot l'equip analitzava les dades d'observacions realitzades en els observatoris d'ESO i en d'altres. El anàlisi acurat dels petits desplaçaments Doppler va indicar la presència d'un planeta amb una massa d'almenys 1,3 vegades la de la Terra, en una òrbita d'uns 7 milions de quilòmetres al voltant de Proxima Centauri - només el 5% de la distància Terra-Sol.

Notícia de l'ESO

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl